Có 3 cách để mua Maxxhair tại Đà Nẵng

Cách 1 Mua tại nhà thuốc gần nhà. Nơi in đậm chắc chắn còn Maxxhair

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Quận Cẩm Lệ
Ông Ích Đường 193 Ông Ích Đường, P.Khuê Trung NT Bảy Đào 0989227663
64 Ông Ích Đường, P. Khuê Trung CeNTerpharco 04 0932410886
207 Ông Ích Đường, P.Khuê Trung NT Dapharco 134 0905552505
241/1 Ông Ích Đường NT Kim Anh 0983034504
chợ Cẩm Lệ Kiốt 3 chợ Cẩm Lệ, P.Khuê Trung NT Dapharco155 0905074865
Kiot 08, chợ Cẩm Lệ, P. Khuê Trung NT Phước Thịnh 0917765112
Trường Chinh 665 Trường Chinh, P.Hòa Phát TT Dược Phẩm Hòa Vang 0903509802
132 Trường Chinh, P. Hòa Phát NT Trường Sinh 1 0919669542
Số 431 Trường Chinh NT Dapharco 55 05116 296 671
Lê Đại Hành 104 Lê Đại Hành NT Thiện Tâm 05113699093
Nguyễn Văn Huyên 89 Nguyễn Văn Huyên NT Dapharco 133 01689017317
Tôn Đản 88 Tôn Đản. Cẩm Lệ NT Hưng thịnh 0906 488005
332 Tôn Đản NT Dapharco 83 0935 345386
Quận Hải Châu
Hoàng Diệu 338 Hoàng Diệu NT Dapharco 18 0935 011186
364 Hoàng Diệu NT Phước Thiện 5 05113816699
556 Hoàng Diệu, P. Hòa Thuận Đông NT Cẩm Tú 0236 3615757
Phan Đăng Lưu 60 Phan Đăng Lưu NT Hoàng Hồng Đức 1 0905024313
72 Phan Đăng Lưu Cty TNHH Tam Nguyên 0914040158
102 Phan Đăng Lưu NT Tâm Đức 0935918408
84 Phan Đăng Lưu NT Dapharco 72 01636898824
Phan Thanh 127 Phan Thanh, P. Hòa Thuận Đông NT Ngọc Anh 0906539811
Núi Thành 547 Núi Thành NT Minh Huyền 0914374477
411 Núi Thành NT Đức Chính 0984770368
395 Núi Thành NT An Nhiên 051136513352
519 Núi Thành NT Đức Phước 0964159068
624 Núi Thành NT Hoàng Anh 0905009971
Lê Thanh Nghị Số 62 Lê Thanh Nghị NT An Phước 3 0905.477.169
Tiểu La 87 Tiểu La NT Dapharco 12 05113635969
Phan Châu Trinh 186 Phan Châu Trinh NT Trường Sinh 05113822413
Trưng Nữ Vương 100 Trưng Nữ Vương NT Dapharco 166 0935 834 700
Số 350 Trưng Nữ Vương NT Hoàng Hồng Đức 2 0966077260
370 Trưng Nữ Vương, P.Hòa Thuận Đông NT Phước Thiện 1 05113 827772
428 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông NT Dapharco 52 0935880109
612 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông NT Dapharco 11 0982 944858
570 Trưng Nữ Vương NT Darphaco 45 0905471179
Ông Ích Khiêm 431 Ông Ích Khiêm NT Dapharco 24 05113584273
Nguyễn Chí Thanh 235 Nguyễn Chí Thanh NT Dapharco 20 01239750707
Phan Đình Phùng 2 Phan Đình Phùng NT Dapharco 22_DS Hưng 0905342341
2 Phan Đình Phùng NT Dapharco 22_DS Hà 0905020752
Lê Duẩn Số 26 Lê Duẩn NT Dapharco 01_DS Phương 05113833004
Số 26 Lê Duẩn NT Dapharco 01_DS Tuyết 05113833004
139 Lê Duẩn NT Dapharco 57 05113891896
Chợ Cồn Kiot 11 Chợ Cồn NT Nhân Hiếu 02363897173
Lương Nhữ Hộc 50 Lương Nhữ Hộc NT Trí Tâm 0935203399
Quang Trung 146 Quang Trung NT Công nghệ dược phát triển 0935783454
148 Quang Trung NT Dapharco 198 0914351344
349 Quang Trung NT An Khương 3 0905041205
Nguyễn Hoàng 91 Nguyễn Hoàng, P.Hải Châu 1 NT Minh Châu
345 Nguyễn Hoàng NT Khánh Phương 0925 102078
Nguyễn Hữu Thọ 57 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Chính NT Thanh Huyền 05112214842
Số 59 Nguyễn Hữu Thọ NT Liên Thông 0905 595 400
Quận Thanh Khê
Lê Thanh Nghị Số 62 Lê Thanh Nghị NT An Phước 3 0905.477.169
Quang Trung Số 200 Quang Trung NT Dapharco  176 05113823662
Hải Phòng 122 Hải Phòng NT BV C 01649076272
142 Hải Phòng NT Dapharco 34 0905221475
67 Hải Phòng NT Thiện Phát 0938205359
92 Hải Phòng NT Nhật Hưng 0972468709
362 Hải Phòng. Thanh Khê NT Tâm Châu 0983 155515
Nguyễn Du 107 Nguyễn Du NT Mỹ Hoà 05113895621
Chợ Đống Đa Chợ Đống Đa CeNTerpharco 8 0986977402
Kiot 01 Chợ Đống Đa NT Ngọc Hân 05113896659
Trần Cao Vân 62 Trần Cao Vân, P. Tam Thuận. NT Huy Hoàng 0905174684
160 Trần Cao Vân NT Đức Trí 05113 747369
621 Trần Cao Vân NT Dapharco 168 0935 060268
900 Trần Cao Vân, P.Thanh Khê Đông NT Dapharco 27 0128 7948006
Lê Duẩn 381A Lê Duẩn, P. Tân Chính NT Hưng Phát Hoàng 05116 503 654
186 Lê Duẩn, P.Tân Chính HT Dapharco 09 0914230680
401 Lê Duẩn, P.Tân Chính NT Dapharco 19 0982750052
Đinh Tiên Hoàng 18 Đinh Tiên Hoàng, P.Tân Chính NT Dapharco 44 0905962777
Ông Ích Khiêm 40 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Dapharco 38 05113 896782
122 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Dapharco 54 0905635207
170 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Phước Thiện 3 05113 745488
278 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Trung Việt 05113 832838
282 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Hồng Đức 0905319818
Lê Độ 177 Lê Độ, P.Tân Chính NT Liên Việt 2 0935286000
Phạm Văn Nghị 06 Phạm Văn Nghị, P.Thạc Gián NT An Phước 05112 466777
46C Phạm Văn Nghị, P.Thạc Gián NT Hoàng Long 05113 616 686
92 Phạm Văn Nghị, P.Thạc Gián NT Liên tỉnh 0913615536
Hùng Vương 322 Hùng Vương, P.Thạc Gián NT Phước Thiện 2 05113 689977
325/1 Hùng Vương, P. Thạc Gián NT Cẩm Sơn 0913924826
362 Hùng Vương, P.Thạc Gián NT Nguyệt 05113 818085
Hà Huy Tập 47 Hà Huy Tập, P. An Khê NT Dapharco 58 0914422115
213 Hà Tuy Tập, P.An Khê NT Hà Phúc 0905 850392
Phạm Nhữ Tăng 15 Phạm Nhữ Tăng NT Dapharco 167 0905 537273
Hồ Quý Ly Hồ Qúy Ly – Thanh Khê NT Minh Châu 0122 4836798
Hà Huy Tập 325 Hà Huy Tập- Thanh Khê NT Nhật An 0906 546356
Huỳnh Ngọc Huệ Số  04 Huỳnh Ngọc Huệ NT An Bình 0511 6566219
53 Huỳnh Ngọc Huệ- Thanh Khê NT Vân Ngọc 05113 757379
Nguyễn Đức Trung Số 55 Nguyễn Đức Trung. P Thanh Khê Tây NT Thùy Trang
Lý Thái Tổ 126 Lý Thái Tổ . P.Thạc Gían NT Dapharco 59 02363 834435
Lê Độ 136 Lê Độ. P Chính Gián NT Cao Quý Lộc 05113732345
Dũng Sĩ Thanh Khê 120 Dũng Sỹ Thanh Khê NT Nguyên Bảo 0905189509
140 Dũng Sĩ Thanh Khê, P.Thanh Khê Tây NT Thanh Tâm 0905 708 855
83 Dũng Sĩ Thanh Khê, P.Thanh Khê Tây NT Phước Thành 05113 760 136
Nguyễn Đình Tựu Số 5 Nguyễn Đình Tựu NT Phúc Lai Thành 0935338823
Lý Thái Tổ 99 Lý Thái Tổ, P. Thạc Gián NT PHANO 02363 866386
Quận Ngũ Hành Sơn
Chợ Bắc Mỹ An Chợ Bắc Mỹ An NT Dapharco 125 01684544237
Lê Văn Hiến 386 Lê Văn Hiến NT Hoàng Thao 0975252042
Bà Huyện Thanh Quan 05 Bà Huyện Thanh Quan NT Đức Tín 0915469058
Quận Sơn Trà
Ngô Quyền 297 Ngô Quyền -Sơn Trà NT Dapharco 91 0936299939
333 Ngô Quyền NT Dapharco 93 05113934668
791 Ngô Quyền NT Dapharco 96 01263618131
856 Ngô Quyền NT Thiện Nhân 05113868769
1081 Ngô Quyền NT Phúc khang 02366515777
1104 Ngô Quyền NT Dapharco101 01288618432
827 Ngô Quyền NT Dapharco 113 05113984176
Chợ Hà Thân Chợ Hà Thân NT Dapharco 141 01228674078
Lương Thế Vinh 01 Lương Thế Vinh, P.An Hải Đông NT An Tâm 0913433422
Nguyễn Công Trứ 87 Nguyễn Công Trứ NT Dapharco 102 0906446167
138 Nguyễn Công Trứ NT An Phước 2 01289493777
Phạm Tu 122 Phạm Tu, Đà Nẵng NT Dapharco 112 0905325270
Nguyễn Văn Thoại 32 Nguyễn Văn Thoại NT Đông Giang 0905266263
14 Nguyễn Văn Thoại NT Thanh Thanh 0905836870
Nguyễn Duy Hiệu 139 Nguyễn Văn Thoại NT Dapharco 107 05113933038
110 Nguyễn Duy Hiệu NT Lương Phương 0906426266
104 Nguyễn Duy Hiệu NT Thu Lan 1 05113984910
60 Nguyễn Duy Hiệu NT Thịnh Đức Xuyến 0934769738
Lê Hữu Trác 30/1 Lê Hữu Trác NT Dapharco 100 01282501732
KDC An Đồn Lô93 KDC An Đồn Cty TNHH Toàn Ngọc 0905577585
Phó Đức Chính 19 Phó Đức Chính NT Dapharco 140 0905100610
Khúc Hạo 260 Khúc Hạo NT Khánh Ngọc 0936016861
Lô 06 C2 Khúc Hạo NT Phương Anh 1 0913644185
138 Khúc Hạo NT Khang Hưng 0903.512.347
Nguyễn Thị Định 128 Nguyễn Thị Định NT Phương Anh 2 05113940479
Nguyễn Phan Vinh 21 Nguyễn Phan Vinh NT Hồng Nguyệt 0934822927
83 Nguyễn Phan Vinh NT Dapharco 114 0905446061
94 Nguyễn Phan Vinh NT Dapharco 138 01266527825
101 Nguyễn Phan Vinh NT Dapharco 115 0905227135
Lê Tấn Trung  134 Lê Tấn Trung, P.Thọ Quang NT Thiện Tâm 01216569949
Số 27 Lê Tấn Trung NT Thanh Tâm 0905.850.770
Huyện Hòa Vang
Ngã 3 Túy Loan Ngã 3 Túy Loan NT Dapharco 161 0977018808
Quận Liên Chiểu
Nguyễn Lương Bằng Số 140 Nguyễn Lương Bằng NT Minh Thiện 0944444595
165 Nguyễn Lương Bằng NT Thành Vinh 2 0906 455616
333A Nguyễn Lương Bằng,P. Hòa Khánh Bắc     NT Mạnh 0905233043
Tôn Đức Thắng 74 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh NT Dapharco 146 0985010517
316 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh NT Dapharco119 0905730470
400 Tôn Đức Thắng NT Tân Dung Phong 0905558858
844 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh Bắc NT Dapharco 76 0905635207
864 Tôn Đức Thắng, P.Hòa Khánh Bắc QT Dapharco 75 0905765808
Đà Phước Tổ 39 Đà Phước 2, P.Hòa Khánh Bắc NT Thành Vinh 0914212817
Chợ Hòa Khánh Kiốt 7,Chợ Hòa Khánh, P.Hòa Khánh Bắc NT Quang Minh 05113 736297
Âu Cơ 28 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc NT Minh Tâm 05116 272189
Nguyễn Đình Trọng 2 Nguyễn Đình Trọng, P. Hòa Khánh Bắc NT Thiên Phúc 0949440707
Ngô Thì Nhậm Số 11 Ngô Thì Nhậm Dapharco 117 0905244577
Số 41 Ngô Thì Nhậm, P. Hòa Khánh Bắc NT Tâm Phát 0904 847474
260 Hoàng Văn Thái NT Chấn Hưng Thịnh 0901 127065
Hoàng Văn Thái Số 266B, tổ 12 Hoàng Văn Thái- Hòa Khánh Nam Đại Lý 0905 119178
Nguyễn Văn Cừ Số 83 Nguyễn Văn Cừ NT Hồng Nhung 0901 386691
Tô Hiệu Số 100 Tô Hiệu NT Trung tâm 1 0935 212240
Nguyễn Đình Tứ 73 Nguyễn Đình Tứ NT Ngọc Mai 0934 884711
Nguyễn Huy Tưởng 46 Nguyễn Huy Tưởng. P.Hòa Minh NT Nhật Minh 01228686068
Tống Duy Tân 16 Tống Duy Tân. P.Hòa Minh NT Long Thành 02363741345
Phạm Như Xương 100/22 Phạm Như Xương NT Dapharco 83 0983 432300

Nếu bạn không tìm được điểm bán thuận tiện, hãy gọi hotline (miễn cước) 18001506 để được hướng dẫn nhé.

Cách 2 Đặt hàng online  TẠI ĐÂY

Cách 3  Đặt mua qua điện thoại:

Gọi vào số 0936 185 995 để được tư vấn, đặt hàng. Cước phí được tính như sau:

 • Nội thành Hà Nội: Giao hàng miễn phí trong ngày
 • Tỉnh thành khác: Công ty sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện đến tận nhà cho bạn. Nhận hàng và thanh toán ngay tại nhà. Phí vận chuyển chỉ có 15.000đ/đơn hàng.

Chuyên gia giải đáp thắc mắc

24 bình luận
 1. ngọc Thanh :

  cho e hỏi là hiện tại e đang điều trị bệnh lupus ban đỏ hệ thống mà tóc e rụng đi rất nhiều.vậy e có thể sử dụng Maxxhair được k ạ.e chỉ uống thuốc điều trị lupus vào mỗi sáng thôi ạ.

  • Chuyên gia tư vấn :

   Chào bạn Ngọc Thanh!
   Bệnh lý Lupus ban đỏ là 1 bệnh lý về hệ thống miễn dịch, nó tấn công vào các tế bào và mô trong cơ thể, gây viêm và hủy hoại các tế bào, mô, trong đó có nang tóc, khiến tóc rụng đi nhiều.
   Trường hợp này, bạn có thể sử dụng Maxxhair để giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho tóc và kích thích mọc tóc trở lại bạn nhé! Bạn nên dùng Maxxhair với liều 4 viên/ngày/2 lần trong 2-4 tháng để đạt hiệu quả cao.
   Hiện Maxxhair có bán rộng rãi tại các nhà thuốc, bạn có thể tìm mua tại các nhà thuốc gần nhà theo link sau: http://maxxhair.vn/he-thong-phan-phoi-maxxhair
   Để được tư vấn cụ thể bạn vui lòng gọi lên tổng đài 1800.1506 (miễn phí cước) trong giờ hành chính nhé.
   Cảm ơn bạn, chúc bạn sức khỏe!

 2. Sau sinh tóc tôi rụng nhiều, đang cho con bú có dùng được không?

  • Chuyên gia tư vấn :

   Chào chị Ho Thi Tam!

   Ở phụ nữ sau sinh, lượng estrogen suy giảm đột ngột, làm cho sợi tóc chuyển nhanh từ pha phát triển sang pha thoái hóa, yếu và rụng đi. Thêm vào đó, phụ nữ sau sinh thường phải đổi mặt với căng thẳng trong quá trình nuôi con nhỏ và suy giảm về dinh dưỡng do quá trình nuôi con bằng sữa mẹ, các nguyên nhân này sẽ cộng hợp làm cho quá trình rụng tóc diễn ra nhanh và mạnh hơn.
   Với tình trạng này, chị nên sử dụng Maxxhair với liều ngày 4 viên, chia 2 lần trong 2-4 tháng để giúp bổ sung các dưỡng chất, vitamin thiếu yếu cho tóc kích thích mọc tóc con trở lại để bù đắt lượng tóc đã rụng, và theo thời gian cơ thể sẽ tự cân bằng lại lượng estrogen và ngăn chặn quá trình thoái hóa của sợi tóc. Maxxhair có thành phần chính là thảo dược và vitamin, không ảnh hưởng đến sữa mẹ, an toàn cho bé nên chị có thể yên tâm khi sử dụng.
   Hiện Maxxhair có bán rộng rãi tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Chị có thể tra tên địa chỉ nhà thuốc gần nơi mình ở nhất và qua đó hỏi mua tại đây chị nhé: http://maxxhair.vn/he-thong-phan-phoi-maxxhair
   Để được tư vấn cụ thể hơn chị vui lòng gọi lên tổng đài miễn cước 1800.1506 (trong giờ hành chính) từ thứ 2 đến chủ nhật chị nhé!
   Chúc chị sức khỏe!

 3. 1 hộp bn tiền uống bn hộp thì hết rụng tóc

  • Chuyên gia tư vấn :

   Chào bạn Hằng!
   Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm Maxxhair. Hiện sản phẩm này có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, giá bán lẻ 1 hộp 30 viên giao động từ 200 – 220 nghìn tùy từng nhà thuốc. Bạn có thể tham khảo nhà thuốc gần nhà theo danh sách dưới đây: http://maxxhair.vn/he-thong-phan-phoi-maxxhair và qua đó hỏi mua bạn nhé!
   Khi sử dụng Maxxhair để giúp giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc bạn nên dùng Maxxhair với liều 4viên/ngày/2 lần trong 2-4 tháng để đạt hiệu quả cao nhé.
   Để được tư vấn cụ thể bạn vui lòng gọi lên tổng đài 1800.1506 (miễn phí cước) trong giờ hành chính nhé.
   Cảm ơn bạn, chúc bạn sức khỏe!

Đăng ký nhận tư vấn


MENU