Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Đồng Nai

Các nhà thuốc được in đậm là các nhà thuốc chắc chắn còn hàng.

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 18001506 để được hướng dẫn hoặc muốn mua hàng online thì xem TẠI ĐÂY.

STT Quận
(Huyện)
Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Biên Hòa Nt MỘc Trà K4/255d , Kp2  , NguyỄn Tri Phương , P.BỬu Hòa ,Biên Hòa 0919380981
2 Biên Hòa Qt 146 SỐ 3 , NguyỄn Thành ĐỒng ,P. QuyẾt ThẮng , Biên Hòa 0966448290
3 Biên Hòa Nt Chí Sanh ĐưỜng 10 Lý ThưỜng KiỆt , P.Thanh Bình , Biên Hòa 0613846337
4 Biên Hòa Nt Minh Xuân 325 TrẦn QuỐc ToẢn , P.Bình Đa , Biên  Hòa 0908776623
5 Biên Hòa Nt Nghĩa Hưng D379 TỔ 8, Kp4 ,P.Long Bình ,Biên Hòa 0965880889
6 Biên Hòa Nt Minh Thu 1035 Bùi Văn Hòa , Kp7 ,P.Long Bình , Biên Hòa 0984717424
7 Biên Hòa Nt Minh Hoàng K1/17  NguyỄn Tri Phương ,BỬu Hòa , Biên Hòa 0613850362
8 Biên Hòa Nt Tân Vân A2/103b Bùi HỬu Nghĩa ,P.Tân VẠn ,Biên Hòa 0613859290
9 Biên Hòa Qt 1071 325/A2 NguyỄn Tri Phương, Xã HiỆp Hòa , Biên Hòa 0948015846
10 Biên Hòa Nt NguyỄn Du 170 Cmt8 , P.QuyẾt ThẮng , Biên Hòa 0613847366
11 Biên Hòa Nt Ngân Tâm 33 Hà Huy Giáp , P.QuyẾt ThẮng , Biên Hòa 0949487171
12 Biên Hòa Công Ty DưỢc NgỌc Thu 32 ĐưỜng 30/4 ,P.QuyẾt ThẮng , Biên Hòa 0613948262
13 Biên Hòa Qt HỒng NgỌc 26/6 Cmt8 , P.Quang Vinh , Biên Hòa 0918608900
14 Biên Hòa Nt NgỌc Ngân 49a Phan Chu Trinh ,P.Hòa Bình ,Biên Hòa 0903728327
15 Biên Hòa Công Ty DưỢc Sơn Minh 137 Phan Đình Phùng , P.Trung Dũng , Biên Hòa 0908791569
16 Biên Hòa Nt SỈ MẪn 160 Phan Đình Phùng ,P.Trung Dũng , Biên Hòa 0612665555
17 Biên Hòa Nt Liên Tâm TỔ 6 ,Kp2 ,Ấp 2 , An Hòa ,Biên Hòa 01627244840
18 Biên Hòa Nt MỸ LỘc 105a1 Hưng ĐẠo Vương , P.QuyẾt ThẮng , Biên Hòa 01203533888
19 Biên Hòa Nt NgỌc Ánh 77 Hưng ĐẠo Vương , Kp1, P.QuyẾt ThẮng ,  Biên Hòa 01247643906
20 Biên Hòa Qt 110b 396a PhẠm Văn ThuẬn , P.Trung Dũng ,Biên Hòa 0912445249
21 Biên Hòa Qt 101 402 PhẠm Văn ThuẬn ,P.Trung Dũng , Biên Hòa 0948185296
22 Biên Hòa Nt Anh Trang 50/248 ĐưỜng PhẠm Văn ThuẬn , Biên Hòa 0932922388
23 Biên Hòa Nt Maika 95/471 PhẠm Văn ThuẬn , P.Tân Mai , Biên Hòa 01222000100
24 Biên Hòa Nt Minh Tâm 140c/1 Kp5 , P.Tam HiỆp , Biên Hòa 0915484687
25 Biên Hòa Qt 828 70/347  ĐưỜng PhẠm Văn ThuẬn , P.Tân Mai , Biên Hòa 0613811756
26 Biên Hòa Qt Ái Vi 92/459 ĐưỜng PhẠm Văn ThuẬn , P.Tân Mai , Biên Hòa 0908873737
27 Biên Hòa Nt Vân Thu 99/5 Kp7, PhẠm Văn ThuẬn ,P.Tam HiỆp , Biên Hòa 0983122609
28 Biên Hòa Nt HẠnh Hùng 1/1 Kp1 , P.Tam Hòa , Biên Hòa 0933160069
29 Biên Hòa Qt 123 5/1 Kp2 ,P.Tam Hòa , Biên Hòa 01262631391
30 Biên Hòa Nt Phương My 277 ĐưỜng  Bùi Văn Hòa , Kp5a , P.Long Bình , Biên Hòa 01694482737
31 Biên Hòa Nt Minh Hoàng 16 TỔ 13 , Kp6 ,P.Long Bình , Biên Hòa 0613891121
32 Biên Hòa Qt 665b Khánh Linh 24 TỔ 13, Kp6 , P.Long Bình ,Biên Hòa 0987827979
33 Biên Hòa Nt BẠch Đào TỔ 15, Kp5 , P.Long Bình ,Biên Hòa 01234600462
34 Biên Hòa Nt Hoàng Vân E647b TỔ 13 , Kp5a , P.Long  Bình , Biên Hòa 0986399889
35 Biên Hòa Nt TưỚng Nga Kp5a ,P. Long Bình ,Biên Hòa 0973968766
36 Biên Hòa Nt HẰng Hà 446/50 TỔ 12 ,Kp5a ,P.Long Bình , Biên Hòa 0919611883
37 Biên Hòa Nt NgỌc Anh 40 TỔ 11 ,Kp11 , P.An Bình , ĐưỜng Bùi Văn Hòa , Biên Hòa 0613991248
38 Biên Hòa Qt Trà Giang 277 TỔ 3 , Kp1 ,Long Bình , Biên Hòa 0917330365
39 Biên Hòa Nt HiẾu ThẢo 24 TỔ 1 , Kp3 , P.Long Bình Tân , Biên Hòa 01238359551
40 Biên Hòa Nt Phương Linh 054 TỔ 2, Kp3 , P.Long Bình Tân ,Biên Hòa 0973996392
41 Biên Hòa Nt Anh Tùng 226a T17  , Kp3 ,Long  Bình Tân ,Biên Hòa 0973404123
42 Biên Hòa Qt Thư Vinh 1423 TỔ 12 ,Kp7 ,P.Long Bình ,Biên  Hòa 01693583939
43 Biên Hòa Qt 1036 Ql 51 ChỢ Tân Mai 2 , Xã PhưỚc Tân , Biên Hòa 0974663106
44 Biên Hòa Qt Hà YẾn Nhi 11 TỔ 11, Long ĐỨc 1,  Tam PhưỚc , Biên Hòa 0985538776
45 Biên Hòa Qt Trung Tâm TỔ 7, Ấp Long ĐỨc 1 , Tam PhưỚc , Biên Hòa 0979475429
46 Biên Hòa Qt Thiên Ân Quyên Khu 80 , Ấp Long ĐỨc 3 , Tam PhưỚc , Biên Hòa 0982644799
47 Biên Hòa Nt 179 Hà ThỰc 51/11 Kp Long ĐiỀm , P.Long Bình Tân , Biên Hòa 0909016023
48 Biên Hòa Qt NgỌc TuyẾt Nga 93/464b Kp4 , ĐưỜng PhẠm Văn ThuẬn , P.Tân Mai , Biên Hòa 0916966318
49 Biên Hòa Qt 1053 221b PhẠm Văn ThuẬn , P.Tân TiẾn , Biên  Hòa 0913757510
50 Biên Hòa Nt Nguyên ThẢo 907 TỔ 6 , Kp7 , P.Long Bình , Biên Hòa 0978253685
51 Biên Hòa Qt 339 Ngã Tư LẠc CưỜng , P.Trung Dũng , Biên Hòa 01662294379
52 Biên Hòa Qt 98 ChỢ Hóa An ,  P.Hóa An , Biên Hòa 01664299268
53 Biên Hòa Qt 570b ĐưỜng Trương ĐỊnh ,P.Tân Mai ,Biên Hòa 0976044588
54 Biên Hòa Nt Đăng Khoa 257 TỔ 5 , Kp11 ,P.Long Bình , Biên  Hòa 01683448006
55 Biên Hòa Nt Long Bình Kp10 ,Long Bình ,Biên Hòa 0918470112
56 Biên Hòa Nt Phương Loan ĐưỜng Cmt8 , P.Thanh Bình , Biên Hòa 0949103133
57 Biên Hòa Qt 2000 Liên Châu 90/1 Kp3 , Tam HiỆp , Biên Hòa 01229719086
58 Biên Hòa Qt 1675 ChỢ NhỎ Cv Long Bình ,TỔ 2 ,Kp5 ,P.Long Bình , Biên Hòa 01232055275
59 Biên Hòa Nt 2083 NgỌc Ân 516 TỔ 12 , Kp4 ,Ấp 2 , An Hòa ,Biên Hòa 0932600787
60 Biên Hòa Qt 523b Cô May 884 Ấp 1, Xã An Hòa , Biên Hòa 0918568671
61 Biên Hòa Nt Phúc ĐỨc Bùi Thái 160 ĐỖ Văn Leo ,Kp1 , P.Tam Hòa , Biên Hòa 0933035034
62 Biên Hòa Nt My HỒng 6b TỔ 2, Cư Xá Kcn , Kp10 , An Bình , Biên Hòa 0937685378
63 Biên Hòa Qt Sơn HẢi 81a TỔ  37 , Kp11 , Tân Phong , Biên Hòa 0963074675
64 Biên Hòa Nt TẤn LỘc 5b TỔ 2 , Kp10 , An  Bình ,Biên Hòa 0989489507
65 BIÊN HÒA CÔNG TY THÙY CHÂU 50/7 KP5- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0902929712
66 BIÊN HÒA CÔNG TY BỬU HÒA SỐ 158- ĐỒNG KHỞI- TÂN HIỆP- BIÊN HÒA 0901552061
67 BIÊN HÒA NT LAN NGỌC LINH 117- KP4- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0613882228
68 BIÊN HÒA NT NGỌC TUYỀN 1C- CHỢ TÂN PHONG- BIÊN HÒA 0613827355
69 BIÊN HÒA NT NGỌC NGUYÊN KP 10- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0949906203
70 BIÊN HÒA NT MINH TRUNG 464/3 KP4- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0908785995
71 BIÊN HÒA NT VIỆT LINH KP10- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0613989000
72 BIÊN HÒA NT HÙNG CƯỜNG 1/9 ĐỒNG KHỞI- TÂN HIỆP- BIÊN HÒA 0618823512
73 BIÊN HÒA NT ĐÔNG HƯNG 2/22 ĐỒNG KHỞI- TAM HIỆP- BIÊN HÒA 0616293548
74 BIÊN HÒA NT XUÂN ĐỒNG 613- KP8- ĐỒNG KHỞI- TÂN PHONG- BIÊN HÒA 0613898989
75 BIÊN HÒA NT HIẾU HƯƠNG 7/2 KP8- ĐỒNG KHỞI- TÂN PHONG 06133897057
76 BIÊN HÒA NT NHẤT ĐỨC 68 ĐỒNG KHỞI- BIÊN HÒA 0985330118
77 BIÊN HÒA NT DUY ANH NGUYỄN VĂN TIÊN- KP9- TÂN PHONG- BIÊN HÒA 0916791772
78 BIÊN HÒA NT HƯƠNG DUNG TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 01652497097
79 BIÊN HÒA NT NGHĨA SƠN 240/21 TỔ 17- KP1-  TÂN HIỆP- BIÊN HÒA 0912294915
80 BIÊN HÒA NT CHÂU QUANG NGUYỄN AI QUỐC- HỐ NAI- BIÊN HÒA 0908842423
81 BIÊN HÒA NT XUÂN LINH TRANG 910- KP8A- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0913941517
82 BIÊN HÒA NT CHẤN HƯNG TỔ 32- KP5 – TRẢNG DÀI- BIÊ HÒA 0938345383
83 BIÊN HÒA QT 87 KP 5- TRẢNG DÀI- BIÊN HÒA 0908979086
84 BIÊN HÒA NT MINH SỸ CHỢ TÂN PHONG- BIÊN HÒA 0966336893
85 BIÊN HÒA NT ĐỨC LONG 93/76C- ĐỒNG KHỞI- TÂN PHONG- BIÊN HÒA 0902867088
86 BIÊN HÒA NT HOA SEN 19/4- KP7- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0976770681
87 BIÊN HÒA QT 1427 TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0926981234
88 BIÊN HÒA NT THẢO QUÂN F14- TỔ 14-kp 5- TÂN HIỆP- BIÊN HÒA 0989020567
89 BIÊN HÒA NT HẢI ĐƯƠNG KP4-TÂN HIỆP- BIÊNHOAF 0168753127
90 BIÊN HÒA NT AMATA C1A-KP 4-ĐỒNG KHỞI-TÂN HIỆP- BIÊN HÒA 0918069836
91 CẨM MỸ NT NHÂN NGUYÊN ĐƯỜNG QL 56- LONG GIAO-CẨM MỸ 0942328439
92 ĐỊNH QUÁN QT VIỆT HƯƠNG 114- TT ĐỊNH QUÁN 0974883854
93 ĐỊNH QUÁN NT VĨNH HƯNG 33 PHỐ 1- ẤP 1- XÃ PHÚ LỢI- ĐỊNH QUÁN 0613851250
94 ĐỊNH QUÁN QT PHÚC KHANG PHỐ 1- ẤP 1- PHÚ LỢI- ĐỊNH QUÁN 0937451668
95 ĐỊNH QUÁN NT CÔNG MINH CHỢ CẦU TRẮNG- TT ĐỊNH QUÁN 0963783163
96 ĐỊNH QUÁN QT VÂN CHỢ PHÚ TÚC- ĐỊNH QUÁN 0902732463
97 ĐỊNH QUÁN QT MINH PHƯỚC 1259E- PHÚ CƯỜNG- ĐỊNH QUÁN 0905259055
98 LONG KHÁNH NT MAI TRÂM 464 HÙNG VƯƠNG- TX LONG KHÁNH 0972261246
99 LONG KHÁNH NT HOÀNG 02- HOÀNG DIỆU-PHƯỜNG XUÂN THANH- TX LONG KHÁNH 0966332333
100 LONG KHÁNH NT NHƠN HÒA ĐƯƠNG 43 HÙNG VƯƠNG- TX LONG KHÁNH 01649260478
101 LONG KHÁNH NT MAI NHƯ 6B- HÙNG VƯƠNG-P. XUÂN TRUNG- TX LONG KHÁNH 0918791135
102 LONG KHÁNH NT ĐĂNG KHOA 94- NGUYỄN VĂN CỪ- TX LONG KHÁNH 0989962880
103 Long Thành Qt An LỘc ChỢ An Bình ,Ấp Long ĐỨc 1 ,Long Thành 0907892768
104 Long Thành Nt Khánh Dung 141 Khu 4 ,Ấp 8 , Xã An PhưỚc , Long Thành 0985225841
105 Long Thành Qt Phương Hoa Ấp 8 ,An PhưỚc , Long Thành 01666642598
106 Long Thành Qt Vĩnh An 37k5 Ấp 8 , An PhưỚc , Long Thành 0989828243
107 Long Thành Nt ChẤn Hưng ĐưỜng ĐưỜng Lê DuẨn , TỔ 20 ,Khu Văn HẢi ,Long Thành 0949431148
108 Long Thành Qt Bình Minh TỔ 5, Khu PhưỚc HẢi ,Long Thành 0906777253
109 Long Thành Nt Lão CẦn TẾ 516 ĐưỜng  Lê DuẨn ,Ql 51, Tt Long Thành 01686097722
110 Long Thành Nt Minh Thư 249/7 ĐưỜng Lê DuẨn ,  Khu PhưỚc HẢi ,Tt Long Thành 0903882579
111 Long Thành Qt Thanh Liêm TỔ 32  Khu CẦu Xéo , Long Thành 0613844323
112 Long Thành Qt Tâm ĐỨc Ql51 PhưỚc Thái ,Long Thành 0967492701
113 Long Thành Nt Lão CẦn TẾ 2 TỔ 31  Khu CẦu Xéo , Long Thành 0932417333
114 Nhơn Trạch Qt 869 105 Lý Thái TỔ , Ấp ChỢ , Xã PhưỚc ThiỀn , Nhơn TrẠch 0933001801
115 Nhơn Trạch Qt Thanh Hương Ấp ChỢ ,Xã PhưỚc ThiỀn ,Nhơn TrẠch 0934853555
116 Nhơn Trạch Nt NgỌc Vân Ấp TrẦu , Xã PhưỚc ThiỀn ,Nhơn TrẠch 01673615251
117 Nhơn Trạch Qt Minh Phương Ấp BẾn SẮn , Xã PhưỚc ThiỀn ,Nhơn TrẠch 0933680705
118 Nhơn Trạch Qt BẢo Tín 396 Lý Thái TỔ , Ấp BẾn SẮn , PhưỚc ThiỀn , Nhơn TrẠch 0902263053
119 Nhơn Trạch Qt 254 Kim Ly Ấp BẾn Cam , Xã PhưỚc ThiỀn ,Nhơn TrẠch 0938132979
120 Nhơn Trạch Nt DiỄm Ngân Ngã Tư HiỆp PhưỚc , HiỆp PhưỚc , Nhơn TrẠch 01204653891
121 Nhơn Trạch Nt ThẢo TuyỀn Ấp 3 , HiỆp PhưỚc , Nhơn TrẠch 0907704484
122 TÂN PHÚ QT PHƯƠNG OANH CHỢ PHƯƠNG LÂM-TÂN PHÚ 0974776833
123 TÂN PHÚ QT QUANG 2124 CHỢ PHƯƠNG LÂM-TÂN PHÚ 0613858131
124 TÂN PHÚ QT HỒNG 384 CHỢ PHƯƠNG LÂM-TÂN PHÚ 0949320990
125 TÂN PHÚ QT CHÚC QUYÊN QL20 PHƯƠNG LÂM- TÂN PHÚ 0967893385
126 TÂN PHÚ QT TỐ TÂM 80- TỔ 11- KHU 5-TT TÂN PHÚ 0907661313
127 THỐNG NHẤT QT QUÝ THẢO 1301- BÀU HÀM 2- THỐNG NHẤT 0919028014
128 THỐNG NHẤT QT 388 KIOS SỐ 6- CHỢ DẦU GIÂY- BÀU HÀM 2- THỐNG NHẤT 0907020755
129 THỐNG NHẤT QT HẰNG KIOS SỐ 2- CHỢ DẦU GIÂY- BÀU HÀM 2- THỐNG NHẤT 0944798822
130 THỐNG NHẤT QT THANH THỦY KIOS SỐ 3- CHỢ DẦU GIÂY- BÀU HÀM 2- THỐNG NHẤT 0613761446
131 THỐNG NHẤT NT HÒA HƯNG CHỢ DỐC MƠ- THỐNG NHẤT 01677444898
132 THỐNG NHẤT QT TRUNG LIÊM 40/4 -TÂN YÊN- GIA TÂN 3- THỐNG NHẤT 01229983118
133 TRẢNG BOM NT QUỐC HUY ĐƯỜNG TRƯỜNG TRINH- TT TRẢNG BOM 01238965709
134 TRẢNG BOM QT KHÁNH PHƯƠNG 19A- ĐƯỜNG CHỢ 2- ẤP HÒA BÌNH- XÃ ĐÔNG HÒA 0937369502
135 TRẢNG BOM QT HUY KHÁNH 450/3 ẤP QUÃNG PHÁT- QUÃNG TIẾN- TRẢNG BOM 0938711693
136 TRẢNG BOM QT TÂM ĐỨC ẤP QUÃNG BIÊN- QUÃNG TIẾN- TRẢNG BOM 0978707122
137 TRẢNG BOM QT THANH THÚY ẤP QUÃNG HÒA- XÃ QUÃNG TIẾN- TRẢNG BOM 0919456743
138 TRẢNG BOM QT 509 35/1 THANH HÓA- HỐ NAI 3- TRẢNG BOM 01285635477
139 TRẢNG BOM QT 1105 ĐƯỜNG 3/2- TT TRẢNG BOM 0613864119
140 TRẢNG BOM QT 558 NGÃ TƯ TÂN LẬP- CÂY GÁO- TRẢNG BOM 0949818196
141 TRẢNG BOM QT ÁNH DƯƠNG SỐ 7- GIANG ĐIỀN- TRẢNG BOM 0168712220
142 TRẢNG BOM QT MINH DUYÊN BÀU XÉO- TRẢNG BOM 01696947246
143 TRẢNG BOM QT 1046 NGÃ 3 TRỊ AN-BÙI CHU- BẮC SƠN- TRẢNG BOM 0937812225
144 TRẢNG BOM QT TÂM ĐỨC CHỢ AN CHU- BẮC SƠN- TRẢNG BOM 0933831357
145 TRẢNG BOM QT HỒNG NGHỊ 35/1THANH HÓA- HỐ NAI 3- TRẢNG BOM 0907369798
146 TRẢNG BOM NT MINH LONG TÂY LAC- AN CHU- BẮC SƠN- TRẢNG BOM 0988259278
147 TRẢNG BOM QT NHẬT DUNG ẤP HƯNG LONG- XÃ HƯNG THỊNH- TRẢNG BOM 0918166810
148 TRẢNG BOM QT 2158 109K/4 ẤP THANH HÓA- HỐ NAI 3- TRẢNG BOM 01662784508
149 TRẢNG BOM QT 261 TÂY LAC- AN CHU- BẮC SƠN- TRẢNG BOM 0944791174
150 TRẢNG BOM QT ĐĂNG KHÔI 1713 ẤP TÂN BẮC-QL 1A-BÌNH MINH- TRẢNG BOM 0948231087
151 TRẢNG BOM QT DŨNG THANH 212 ẤP TÂN BẮC- XÃ BÌNH MINH- TRẢNG BOM 0972072239
152 TRẢNG BOM QT VÂN ANH PHÚ SƠN- BÙI CHU-BẮC SƠN- TRẢNG BOM 01646364504
153 VĨNH CỮU ĐẠI LÝ 315 TỔ 9- ẤP 1- VĨNH TÂN- VĨNH CỬU 0971153939
154 VĨNH CỮU NT NGUYÊN QUANG CHỢ VĨNH AN- TT VĨNH AN- VĨNH CỬU 0907565965
155 VĨNH CỮU QT1795 VĨNH AN- VĨNH CỬU 01685233241
156 Vĩnh CỬu Qt 2322 HuỲnh Nga 960e Ấp 5 , TỔ 7 , Xã ThẠnh Phú , Vĩnh CỬu 0909134100
157 Vĩnh CỬu Qt NgỌc Thoa TỔ 14 , Ấp 1, ThẠnh Phú ,Vĩnh CỬu 0983413323
158 Vĩnh CỬu Qt NgỌc Hoa 2058 Ấp 5, Xã ThẠnh  Phú , Vĩnh CỬu 0985600466
159 Vĩnh CỬu Qt 893 Ấp 5 ,ThẠnh Phú ,Vĩnh CỬu 0949486178
160 Vĩnh CỬu Qt 306 565 Ấp 3 , ThẠnh Phú ,Vĩnh CỬu 0972771564
161 Vĩnh CỬu Qt Minh HiẾu Ấp 1, ThẠnh Phú , Vĩnh CỬu 0916300924
162 Vĩnh CỬu Qt Thanh HẢi 1978e Ấp 5 , TỔ 7 , ThẠnh Phú , Vĩnh CỬu 0975180187
163 Vĩnh CỬu Qt Thanh Long Ấp 5 ,ThẠnh Phú ,Vĩnh CỬu 0932759694
164 XUÂN LỘC QT MINH HUỆ BẢO ĐỊNH- XUÂN ĐỊNH 0938433544
165 XUÂN LỘC QT PHƯƠNG NGA HÙNG VƯƠNG- KHU 3- TT GIA RAY- XUÂN LỘC 0988996685
166 XUÂN LỘC QT MINH CHÂU 494 HÙNG VƯƠNG- KHU 2- TT GIA RAY 0907506338
167 XUÂN LỘC QT PHƯƠNG UYÊN CHỢ ÔNG ĐỒN- ĐƯỜNG TRẦN PHÚ- TT GIA RAY 0913597933
168 XUÂN LỘC QT PHƯƠNG LY ĐƯỜNG TRẦN PHÚ- TT GIA RAY 01227150525

Chuyên gia giải đáp thắc mắc

4 bình luận
 1. Tôi mới sinh con đứa thứ 2 được gần 7 tháng nhưng tôi rụng rất nhiều chỉ cần vuốt thôi đã ra cả búi. Vậy xin hỏi có giải pháp nào để giảm rụng tóc ko tôi vẫn đang cho con bú?

  • Chuyên gia tư vấn :

   Chào chị Thắm.
   Hiện chị đang bị rụng tóc sau sinh chị nhé. Nguyên nhân do có sự sụt giảm nội tiêt tố estrogen một cách đột ngột, làm cho tóc chuyển nhanh sang pha thoái hóa. Đa số các trường hợp tóc sẽ mọc trở lại nhưng cũng có nhiều trường hợp cơ thể ko tự điều chỉnh được dẫn tới tình trạng rụng tóc kéo dài.
   Trong trường hợp đó nên sử dụng các sản phẩm hỗ trợ để kích thích mọc tóc trở lại như Maxxhair chị nhé.
   Maxxhair an toàn, ko ảnh hưởng đến bé và sữa mẹ nên chị dùng được chị nhé. Maxxhair còn giúp điều hòa nội tiết trong cơ thể chị và bổ sung các dưỡng chất cần thiết, giúp kích thích mọc tóc trở lại chị nhé! chị nên dùng Maxxhair với liều 4 viên/ngày, chia 2 lần và nên dùng từ 2 đến 4 tháng để có hiệu quả nhất chị nhé!

   Chúc chị sức khỏe!

 2. NGUYỄN TRÍ THIỆN :

  Ad cho mình hỏi,sản phẩm Maxxhair ở Nhơn Trạch có quầy thuốc Minh châu tại ấp 3,xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai bán có phải hàng chính hãng ko vậy ad?

Đăng ký nhận tư vấn


MENU