Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Quảng Ngãi

Các nhà thuốc được in đậm là các nhà thuốc chắc chắn còn hàng.

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800.1506 để được hướng dẫn hoặc muốn mua hàng online thì xemTẠI ĐÂY“.

STT Quận/ Huyện Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Số ĐT
1 Bình Sơn Đại Lý Thuốc Tây – Ba Định TT châu ổ, chợ châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi 0553805698
2 Bình Sơn Đại Lý Thuốc Tây – Hương Quốc Lộ1A,TT Châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi 0553851296
3 Bình Sơn NT Quỳnh Thủy-Đăng văn Công Quốc lộ 1A ,TT Châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi 0553851823
4 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây -Tuyết Sương Quốc Lộ 1a, TTrấn Đức Phổ, Quảng Ngãi 0553859209
5 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây – Tuyết Mai Quốc Lộ Trà câu – Đức phổ, Quảng Ngãi 0553972091
6 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây – Mai Trung Tâm Sa Huỳnh,Đức phổ, Quảng Ngãi 0553860403
7 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây -Tuyết Nhung Quốc Lộ 1a ,TT Đức phổ, Quảng Ngãi 0553859336
8 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây – Hải Yến Quốc Lộ 1a ,TT Đức phổ, Quảng Ngãi 0945909579
9 Đức Phổ Đại lý thanh xuân quốc lộ 1a đức phổ, Quảng Ngãi  
10 Mộ Đức Đại Lý Thuốc Tây – Phi Yến Quốc Lộ1A,Thi Phổ, Quảng Ngãi 0553857073
11 Mộ Đức Đại Lý Thuốc Tây – Nguyên Hoa Thạch Trụ ,Mộ đức, Quảng Ngãi 0553855893
12 Mộ Đức ĐL Vân Khoa – Nguyễn Văn Khoa Quốc lộ 1A, Thạch Trụ , Mộ Đức 0913427728
13 Mộ Đức Đại Lý Thuốc Tây -Anh Hương Quốc Lộ 1a TT Mộ đức, Quảng Ngãi 055857566
14 Sơn Tịnh Đại Lý Thuốc Tây – Minh Tâm TT Sơn Tịnh-Huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi 0973844924
15 TP Quảng Ngãi NT Phương Uyên – Hoàng Minh Sơn 128 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong,Tp Quảng Ngãi 0553822089
16 TP Quảng Ngãi NT Thu Thành – Võ Quế 08 Hùng vương, P. Nguyễn Nghiêm , Tp Quảng Ngãi 0553827182
17 TP Quảng Ngãi NT Hữu Quang – Lê Thị Kim Oanh 187Lê trung đình, P.Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi 0553822846
18 TP Quảng Ngãi NT Kim Nguyên – Đào Hữu Mô 790 Quang Trung, P.Chánh Lộ ,TP Quảng Ngãi 0553825277
19 TP Quảng Ngãi NT Việt Phương – Đặng Thị Thùy Trang 311 Nguyễn nghiêm, P. Nguyễn Nghiêm,TP Quảng Ngãi 05536271257
20 TP Quảng Ngãi HTB Thanh Bình 215 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 0553826035
21 TP Quảng Ngãi NT Thuộc Đường-Trịnh Thị Đường Quang trung, P. Nguyễn nghiêm, TP Quảng Ngãi 01259400070
22 TP Quảng Ngãi NT Anh Khoa-Phạm Thị Yến 02 nguyễn thụy,Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi 055826844
23 TP Quảng Ngãi NT Ngọc Loan- Long 301 Hùng vương,Phường Trần Phú ,TP Quảng Ngãi 055825086
24 TP Quảng Ngãi NT Dũng Loan-Hoàng Đông Sơn 246 Lê trung đình, P.nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 055825669
25 TP Quảng Ngãi NT Thanh Thanh 265 hùng vương, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi 055823372
26 TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Mai Đào 450 Quang Trung , P. Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi
27 TP Quảng Ngãi NT Nam Thành-Nguyễn Thị Hồng 441 hùng vương, Phường Trần Phú ,TP Quảng Ngãi 055710019
28 TP Quảng Ngãi NT Vy Hạnh-Nguyễn thị Mai 219 lê trung đình, P.Trần Hưng Đạo,TP Quảng Ngãi 055824310
29 TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Tạ Ninh-Tạ Ninh 19 Ngô Quyền, Phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 055853386
30 TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Mỹ Ngọc 59 Nguyễn Tự Tân, P.Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi 055822139
31 TP Quảng Ngãi NT Thanh Nguyên-Lê thanh Đạm 16 Lê lợi, Phường chánh Lộ ,TP Quảng Ngãi
32 TP Quảng Ngãi NT Bảo quỳnh 09 duy tân,TP Quảng ngãi
33 TP Quảng Ngãi PCTDY Tô Đăng Tỵ Nguyễn Nghiêm TP Quảng NgãiQuảng Ngãi 0553823778
34 Tư Nghĩa Đại Lý Thuốc Tây – Ngọc Vân Chợ Nghĩa An-Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 055935340109

 

Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image