Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Quảng Ngãi

Các nhà thuốc được in đậm là các nhà thuốc chắc chắn còn hàng.

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 18001506 để được hướng dẫn hoặc muốn mua hàng online thì xem TẠI ĐÂY.

STT Quận/Huyện Tên Nhà thuốc/Hiệu
Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Bình Sơn NT Quỳnh Thủy-Đăng văn Công Quốc lộ 1A ,TT Châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi 851823
2 Bình Sơn Đại LýThuốc Tây – Hương Quốc Lộ1A,TT Châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi 851296
3 Bình Sơn Đại LýThuốc Tây -Ba Định TT châu ổ, chợ châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi 805698
4 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây – Tuyết Mai Quốc Lộ Trà câu – Đức phổ, Quảng Ngãi 3972091
5 Đức Phổ Đại lý thanh xuân quốc lộ 1a đức phổ, Quảng Ngãi 0
6 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây -Tuyết Nhung Quốc Lộ 1a ,TT Đức phổ, Quảng Ngãi 3859336
7 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây -Mỹ Lệ Sa Huỳnh, Đức phổ, Quảng Ngãi 905311449
8 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây -Tuyết Sương Quốc Lộ 1a, TTrấn Đức Phổ, Quảng Ngãi 3859209
9 Mộ Đức Đại Lý Thuốc Tây -Anh Hương( KEY) Quốc Lộ 1a TT Mộ đức, Quảng Ngãi 857566
10 Mộ Đức Đại Lý Thuốc Tây -Nguyên Hoa Thạch Trụ ,Mộ đức, Quảng Ngãi 855893
11 TP Quảng Ngãi NT Ngọc Loan- Long 301 Hùng vương,Phường Trần Phú ,TP Quảng Ngãi 825086
12 TP Quảng Ngãi NT Nam Thành-Nguyễn Thị Hồng 441 hùng vương, Phường Trần Phú ,TP Quảng Ngãi 710019
13 TP Quảng Ngãi NT Phương Uyên-Hoàng Minh Sơn 128 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong,Tp Quảng Ngãi 822089
14 TP Quảng Ngãi NT Anh Khoa-Phạm Thị Yến( KEY) 02 nguyễn thụy,Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi 918278367
15 TP Quảng Ngãi NT Việt Phương-Đặng thị thùy Trang 311 Nguyễn nghiêm, P. Nguyễn Nghiêm,TP Quảng Ngãi 6271257
16 TP Quảng Ngãi NT Thanh Nguyên-Lê thanh Đạm 16 Lê lợi, Phường chánh Lộ ,TP Quảng Ngãi 0
17 TP Quảng Ngãi NT Thu Thành -VõQuế( KEY) 08 Hùng vương, P. Nguyễn Nghiêm , Tp Quảng Ngãi 827182
18 TP Quảng Ngãi NT Thuộc Đường-Trịnh Thị Đường( KEY) 394 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 975706907
19 TP Quảng Ngãi NT Thịnh Phát- Võ Thị Hà 297 Hùng vương, P. Trần Phú, Tp Quảng Ngãi 822194
20 TP Quảng Ngãi NT Thanh Thanh( KEY) 265 hùng vương, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi 823372
21 TP Quảng Ngãi NT Thanh Bình( KEY) 213-215 Nguyễn Nghiêm TP Quảng NgãiQuảng Ngãi 553.826035
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image