Có 3 cách để mua Maxxhair tại Thanh Hóa

Cách 1 Mua tại nhà thuốc gần nhà. Nơi in đậm chắc chắn còn Maxxhair

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TP Thanh Hóa
Trần Phú 234 Trần Phú – Ba Đình  NT Long Hiền 091 260 40 74
252 Trần Phú – Ba Đình NT Hoàng An 0378 888 268
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Oanh ) 0373856841
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Thơm ) 0912629459
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Hoàng ) 0373757533
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Đức ) 0915656499
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Tuấn ) 0373856668
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Quang ) 037 3723 660
232 Trần Phú – Ba Đình CNDP Thanh Hoá ( QT Gấm ) 0373723338
Phan Chu Trinh 59 Phan Chu Trinh ,Điện Biên NT Thái Bình 0373 852 992
Lê Phụng Hiểu 17 Lê Phụng Hiểu , Ba Đình NT Minh Sâm 0912 395 402
Nguyễn Trãi 715 Nguyễn Trãi – Phú Sơn NT Thanh Trúc 0373940139
458 Nguyễn Trãi , Phú Sơn NT Minh Nguyệt 0373 942 946
307 Nguyễn Trãi – Tân Sơn NT Đào 0373751933
498 Nguyễn Trãi – Phú Sơn NT Nhung Thảo 0916066187
 Nguyễn Trãi – Phú Sơn NT Hùng Hiền 0912162913
 Nguyễn Trãi – Phú Sơn NT Chung Hiền 0
Bà Triệu 414 Bà Triệu – Đông Thọ NT Sơn Liên 0378620314
Quang Trung 600 Quang Trung – Đông Vệ NT Hoàng Mai 0373951520
414 Quang Trung – Đông Vệ NT Hoa Sự 0372678678
314 Quang Trung – Đông Vệ NT Điệp Hằng 0984 633 115
83 Quang Trung – P. Ngọc Trạo NT Tốt Tốt 0373853146
Sao Mai Kiot 3 Sao Mai – Tô Vĩnh Diện- Điện Biên NT Diệp Anh 0974854169
Lê Hoàn 412 Lê Hoàn – Ba Đình NT Bình An 0948613888
Hải Thượng Lãn Ông 02 Hải Thượng Lãn Ông – P.Đông Vệ NT Minh Trang 0373950243
494 Hải Thượng Lãn Ông – P.Đông Vệ NT Thiện Hà 0986796778
Trường Thi 151 Trường Thi – P. Trường Thi NT Phong Thúy 0912079567
198 Trường Thi – P.Trường Thi NT Yến Anh 0373753198
Tống Duy Tân 224 Tống Duy Tân – P.Ba Đình NT Đại An 0373856236
Lê Thánh Tông 425 Lê Thánh Tông – P.Đông Sơn NT Thoa Hán 0968904481
Nguyễn Trãi 72 Nguyễn Trãi – P.Ba Đình Cty Dược An Thịnh 0373852721
Ỷ Lan 02 Ỷ Lan P.Đông Thọ NT Tuyết Long 0373753516
Quảng Xương
Lưu Vệ Lưu Vệ CNDP Quảng Xương (Lương Thị Lý) 0949155439
Lưu Vệ CNDP Quảng Xương ( Đàm Thị Phượng ) 01223482159
Quảng Phong Quảng Phong NT Khoa Lài 0977038878
Khu Phố 1 02 Khu Phố 1 NT Tiến Minh 01629601860
Cống Trúc Thôn 9 Cống Trúc Đại Lý 41 – Lê Thị Thuỷ 01676 366886
Quảng Giao Thôn 6 Quảng Giao NT Ngọc Linh 0166 616 7085
Tĩnh Gia
Trung Chính Đường Trung Chính – TT Cồng – Hải Hoà NT Thanh Tùng 0984 050095
Đường Trung Chính – TT Cồng – Hải Hoà NT Minh Hằng 00977 248 231
Thôn Thanh Trung Thôn Thanh Trung, Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa QT Hoàng Nga 0967.206.668
TT Còng Tk 6 TT Còng Hải Hoà NT Lê Sỹ Bồng 01688 703 432
Cổng Bệnh Viện Cổng Bệnh Viện Tĩnh Gia – TT Tĩnh Gia NT Lê Thị Duyến 01697 598 749
Nông Cống
Ngã 3 Chợ Minh Ngã 3 Chợ Minh Thọ NT Ninh Thuật 0915788377
Ngã 3 Chợ Minh Thọ NT Trường Sáu 0917557682
Lam Sơn 681 Đường Lam Sơn – Nam Giang NT Hùng Đằng 0913839587
Bà Triệu 630 Bà Triệu CNDP Nông Công (Dung Hội ) 0974547939
Ngã 3 Minh Thọ Ngã 3 Minh Thọ NT Liên Minh 00989008 137
Tế Thăng Thôn 6 Xã Tế Thăng QT 26 – Lê Thị Huệ 0986 198 139
Như Thanh
 TT  Như Thanh Khu 3 TT  Như Thanh NT Trương Thị Lý 096738 33 55
Chợ Bến Sung Chợ Bến Sung NT Chị Hương 0
Như Xuân
Chợ Yến Cát Chợ Yến Cát – TT Yên Cát NT Thảo Hà 0373 878 133
Khu Phố 1 Sn09 Khu Phố 1 , TT Yên Cát QT Chung Lực 0988 243 148
Triệu sơn
TT Giắt 45 TT Giắt NT Trịnh Thị Liên 0936 490 439
41 TT Giắt NT Mai Lẫm – Ngô Thị Mai 01692150818
39 TT Giắt NT Hưng Hoan 0985875485
Phố Thiều 48 Phố Thiều – Dân Lý NT Vinh Tư 097 699 75 59
Dân Lực Ngã 4 Dân Lực NT Dũng Linh 0975 821 644
Thọ Xuân
Lê Hoàn 148 Lê Hoàn – Khu 1 NT Trí Hiền 0373 833 442
Cổng Bệnh Viện Cổng Bệnh Viện Thọ Xuân – Khu 9 NT Nghị Tuyết 0373 833 264
Cổng Chợ  Sao Cổng Chợ  Sao Vàng – TT Sao Vàng NT Anh Tuyết 01672 288 968
Chợ Mục Sơn Chợ Mục Sơn – TT. Mục Sơn NT Chính Mến 0166 3841 881
Xuân Dương Xuân Dương – TT Thường Xuân NT Thanh Tú 0985 102 519
Thiệu Hoá
TT Vạn Hạ 258 TT Vạn Hạ NT Thường Tùng 0949021500/ 093 248 49 96
Đối Diện Bưu Điện – TT Vạn Hà NT Hương Luyện 0936068223
Ngã 3 Chè Ngã 3 Chè NT Trần  Anh 0373 829740
Thiệu Phú Thiệu Phú NT Hương Sen 0373.695.573
Yên Định
Phố Kiểu Phố Kiểu NT Mai Thư 0373 843017
Phố Kiểu NT Thành Dung
Phố Kiểu NT Hằng Tính 0904  606 244
TT Quán Lào 181 Khu 5 TT Quán Lào NT Hoa Phượng 0914 225978
147 Khu 5 TT Quán Lào CNDP Yên Định ( QT Nụ ) 0965 640 728
Khu 5 TT Quán Lào  NT Như Hoa Thuý (Hoa Cớn) 0373 896 266
Bỉm Sơn
Nguyễn Huệ Sn 223 Nguyễn Huệ P.Ngọc Trạo NT Thanh Bình 0902241224
Sn 218 Nguyễn Huệ – P.Ngọc Trạo CN Dược Bỉm Sơn – QT Số 01 0942979907
Trần Phú Sn 90 – Trần Phú – P.Ba Đình NT Hoàng Anh 0918824659
Sn 554 – Trần Phú – P.Ba Đình NT Thảo Nguyên 0903397804
Hà Trung
Chợ Lèn Ki Ốt Chợ Lèn NT Thanh Tâm 0975975944
TT Hà Trung Tiểu Khu 4 NT Lê Chân 0916586156
Tiểu Khu 6 NT Mai Cân 01679240915
Hậu Lộc
Hậu Lộc CN Dược Hậu Lộc NT Chị Liễu 0986826858
Ngã Tư Lộc Tân Ngã Tư Lộc Tân NT Thanh Tứ 0373500087
Ngã Tư Minh Lộc Ngã Tư Minh Lộc NT Hà Hinh 0912395228
Chợ Phủ Chợ Phủ – Văn Lộc NT Chú Bốn 01638904024
Hoa Lộc Thôn 6 Hoa Lộc NT Nga Tĩnh 0918582861
Nga Sơn
Tiểu Khu Hưng Long Tiểu Khu Hưng Long Công Ty Dược Hưng Thịnh 0945900986
Tk Hưng Long QT Hải Minh – CN Dược Nga Sơn 0904880622
Nga Thủy Nga Thủy NT Anh Đảm 01695543060
Ngã 3 Hồ Vương Ngã 3 Hồ Vương – Nga Thành NT Mai Mâu 0983183766
Hoằng Hóa
Phố Vinh Sơn Sn 107 – Phố Vinh Sơn – TT Bút Sơn NT Thanh Phương 0373865623
Chợ Quăng Chợ Quăng – Hoằng Lộc NT Tới Châm 01653468234
Tiểu Khu Bút Sơn Tiểu Khu Bút Sơn – TT Bút Sơn NT Huệ Căn 0912028512
Chợ Vực Chợ Vực – Hoằng Ngọc NT Lê Thị Ngân 0936100508
Đông Sơn
Quốc Lộ 47 Sn 91B – Quốc Lộ 47 – TT Rừng Thông CN Dược Đông Sơn – NT Trang Nhung 0982172806
TT Rừng Thông TT Rừng Thông NT Hồ Mai 0944231288
An Hoạch An Hoạch NT Long Anh 0913108188
Cổng Bệnh Viên Cổng Bệnh Viên Đông Sơn NT Hồ Thiện Thủy 0984567108
Sầm Sơn
Lê Lợi 51 Lê Lợi NT Lê Thị Thuận 0373823457
49 Lê Lợi NT Nguyễn Thị Hương – CN Dược Sầm Sơn 0966081686
Quảng Cư Quảng Cư NT Nguyễn Thị Hường 0962600858
Phố Môi Phố Môi – Quãng Tâm NT Mạnh Thúy 01663460388
Vĩnh Lộc
Cổng Bệnh Viên Cổng Bệnh Viên Vĩnh Lộc NT Cô Quyên 0984153396
TT Vĩnh Lộc TT Vĩnh Lộc QT Trung Tâm CN Dược – Chị Hòa 0914535449
Thạch Thành
Phố Cát Phố Cát – Thành Vân QT Trường Hằng 0912078248
TT Kim Tân Khu 1 – TT Kim Tân QT Toàn Hằng 0988653833
Cẩm Thủy
Ngã Ba Đường HCM Ngã Ba Đường Hồ Chí Minh – Cẩm Sơn NT Nhật Lệ 0946401686
TT Cẩm Thủy Tổ 7 – TT Cẩm Thủy NT Hòa Khoan 01693668507
Ngọc Lặc
Phố Lê Duẩn Phố Lê Duẩn QT Trung Tâm CN Dược – Cô Liên 01692564333

Nếu bạn không tìm được điểm bán thuận tiện, hãy gọi hotline (miễn cước) 18001506 để được hướng dẫn nhé.

Cách 2 Đặt hàng online  TẠI ĐÂY

Cách 3  Đặt mua qua điện thoại:

Gọi vào số 0936 185 995 để được tư vấn, đặt hàng. Cước phí được tính như sau:

 • Nội thành Hà Nội: Giao hàng miễn phí trong ngày
 • Tỉnh thành khác: Công ty sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện đến tận nhà cho bạn. Nhận hàng và thanh toán ngay tại nhà. Phí vận chuyển chỉ có 15.000đ/đơn hàng.

Chuyên gia giải đáp thắc mắc

10 bình luận
 1. hungkhln@yahoo.com.vn :

  tôi bị hói phần đỉnh đầu đac nhiều năm, uống thế nào và bao lâu thì tóc mọc trở lại

  • Chuyên gia tư vấn :

   Chào anh hungkhln@yahoo.com.vn!
   Với triệu chứng như anh Hung mô tả thì rất có thể mình đang gặp phải tình trạng rụng tóc hói đầu nam.
   Nguyên nhân của rụng tóc hói đầu thường là do lượng hóc môn DHT trong cơ thể tăng cao, tấn công vào nang tóc làm teo nhỏ các nang tóc khiến tóc không được nuôi dưỡng, thoái hóa dần và rụng đi. Ở nam giới, lượng hóc môn DHT này tập trung nhiều ở vùng trán và hai bên thái dương, nên làm cho tóc rụng dần theo hướng cao dần lên từ trán lên tới đỉnh đầu và tạo hình chữ M.
   Trong trường hợp này, anh nên sử dụng Maxxhair với liều ngày 4 viên, chia 2 lần trong 2-4 tháng để giúp cân bằng lại lượng hóc môn DHT trong cơ thể, làm chậm quá trình teo nang tóc, giúp ngăn ngừa rụng tóc và đồng thời bổ sung các dưỡng chất thiếu yếu cho tóc như biotin,viamin B5… giúp kích thích mọc tóc con trở lại anh nhé!
   Hiện Maxxhair có bán rộng rãi tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Anh có thể tra tên địa chỉ nhà thuốc gần nơi mình ở nhất và qua đó hỏi mua tại đây anh nhé: http://maxxhair.vn/he-thong-phan-phoi-maxxhair
   Để được tư vấn cụ thể hơn anh vui lòng gọi lên tổng đài miễn cước 1800.1506 (trong giờ hành chính) từ thứ 2 đến chủ nhật anh nhé!
   Chúc anh sức khỏe!

 2. 1 liệu trình thì phải uống bao nhiêu lâu ạ

  • Chuyên gia tư vấn :

   Chào bạn Linh!
   Khi sử dụng Maxxhair để giúp giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc bạn nên dùng Maxxhair với liều 4viên/ngày/2 lần trong 2-4 tháng để đạt hiệu quả cao nhé. Để được tư vấn cụ thể bạn vui lòng gọi lên tổng đài 1800.1506 (miễn phí cước) trong giờ hành chính nhé.

   Cám ơn bạn. Chúc bạn sức khỏe!

Đăng ký nhận tư vấn


MENU