15 tuổi , chưa có kinh thì có thể sử dụng thuốc không ? -Tư vấn rụng tóc

15 tuổi , chưa có kinh thì có thể sử dụng thuốc không ?

Câu trả lời

Chào bạn

Bạn 15 tuổi là có dùng được Maxxhair để giúp giảm rụng tóc và kích thích tóc mọc.