Dùng Maxxhair với dầu dừa được không? -Tư vấn rụng tóc

Dùng Maxxhair với dầu dừa được không?

Xin hỏi khi sử dụng thuốc này, kết hợp dùng dầu dừa cho tóc được không? tôi đã sử dụng 5 hộp rồi nhưng vẫn chưa mọc tóc ạ?

Ý kiến của bạn