Hói đầu

Hiện nay tôi 35t, Tôi bị hói đầu di truyền từ Ba tôi, vậy tôi mua thuốc ỏ đâu (đ/c: Thanh Xuân hà Nội)

Ý kiến của bạn