rụng tóc -Tư vấn rụng tóc

rụng tóc

chào

Tóc mình ít và mỏng , thuốc có thể giúp tọc mọc nhiều và dày lên không

thanks

Câu trả lời

Chào bạn

Maxxhair giúp tóc đen, cứng hơn (cả tóc cũ, tóc mới mọc). Còn về số lượng mọc thêm, nếu tóc bạn vốn là mái tóc mỏng thì số lượng mọc khá hạn chế.