rụng tóc -Tư vấn rụng tóc

rụng tóc

chau chao bác sĩ! hiện tại cháu đang bị rụng tóc rất nhiều không thể làm gì được để bớt rụng cháu đang rất lo lắng làm tn để tóc không rụng và mọc nhanh a

Ý kiến của bạn