rụng tóc di truyền

năm nay em 19t.nhưng tóc em rất mỏng và thưa nếu em uống maxhair thì tóc có thể mọc dày vào nhiều hơn k

ho-tro ho-tro

Ý kiến của bạn