rụng tóc không còn chân

cho em hỏi rụng tóc không còn chân thì có mọc được không ạ

Câu trả lời

Chào bạn.

Những trường hợp rụng tóc mà nang tóc đã mất hoàn toàn thì không thể mọc tóc trở lại được bạn nhé. Còn những trường hợp rụng tóc mà vẫn còn nang tóc thì nên sử dụng những sản phẩm giúp giảm rụng và giúp kích thích mọc tóc sẽ giúp tóc sớm mọc trở lại bạn nhé.
Cảm ơn bạn!

Ý kiến của bạn