Tác dụng phụ? -Tư vấn rụng tóc

Tác dụng phụ?

Câu trả lời

Chào bạn Nguyễn Duy

Maxxhair hầu như không có tác dụng phụ gì, bạn yên tâm dùng nhé.

Ý kiến của bạn