Tóc mỏng, da đầu nhờn có sử dụng maxxhair được không? -Tư vấn rụng tóc

Tóc mỏng, da đầu nhờn có sử dụng maxxhair được không?

Chào BS! cháu bị da đầu nhờn lên tóc rất thưa và mỏng. Vậy cháu có thể sử dụng sản phẩm maxxhair được k?

 

Ý kiến của bạn