Tóc thưa phải làm sao

Tóc e thuộc dạng mỏng ,thưa. yếu trên đỉnh đầu ít tóc nên em sợ bi hói em dùng ba hộp rồi mà chưa thấy có hiệu quả gì hết

Câu trả lời

Chào bạn

Nếu tóc bận vốn có đã mỏng, yếu, thưa thì không có phương pháp nào cải thiện được, trừ khi hói do rụng. Việc uống Maxxhair có thể giúp sợi tóc đen cứng hơn. Hơn nữa tóc cũng có mọc thêm nhưng cũng không nhiều được. Để kiểm tra xem tóc có đen cứng hơn không bạn vạch chân tóc và quan sát kỹ phần chân tóc nhé.