Trán cao

Cho e hỏi là trán e hơi cao, trông hơi kỳ, có cách nào làm trán e thấp bớt, hay làm nó mọc thêm tóc được không a.

Câu trả lời

Chào bạn Phong

Nếu trán cao là vốn có chứ không phải do hói đầu thì không có cách nào mọc thêm tóc. Còn nếu trán cao do hói thì cần điều trị để ngăn vùng hói tiến triển, như vậy trán mới không bị cao thêm.