1. Xã Bích Hòa

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Thạch BíchKey Quầy thuốc Việt Xuân ⭐0985 978 087

2. Xã Tam Hưng

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Tam HưngKey Quầy thuốc Số 07024 3384 6112

3. Xã Thanh Cao

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
233 Thượng ThanhKey Quầy thuốc Thanh Huyền0964 221 179

4. Xã Thanh Thùy

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Chợ RùaQuầy thuốc Tân Dược ⭐024 3397 3120

5. Xã Dân Hòa

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Phố VácKey Quầy thuốc số 040333 951 014

6. Xã Cao Dương

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Dốc MọcKey Quầy thuốc Hương Giang ⭐0376 945 524