Có 3 cách để mua Maxxhair tại Đan Phượng:

1. Thị trấn Phùng

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
132 Nguyễn Thái Học, TT Phùng Quầy thuốc Hải Chiến (KEY)0915 911 499
180 Nguyễn Thái Học, TT Phùng Quầy thuốc phương luyến0979 619 318
91 Phan Đình Phùng, TT Phùng⭐ Quầy thuốc Hiếu Thủy0969 356 989

2. Xã Thọ Xuân

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
cụm 2 Thọ Xuân⭐ Quầy thuốc Tuấn Anh0984 588 484

3. Xã Phương Đình

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
La Thạch, Xá Phương Đình⭐ Quầy thuốc Nguyễn Thị Huyền0386 983 535

4. Xã Tân Hội

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Cụm 10, Tân Hội, Xã Tân Lập⭐ Quầy thuốc Mỹ Duyên0978 537 856
Cụm 11, Tân Hội, Xã Tân Lập⭐ Quầy thuốc Minh Châu0909 718 179
99, Cụm 10, Tân Hội, Xã Tân Lập Quầy thuốc Tân An 10968 665 279

5. Xã Đan Phượng

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Cụm 3, Đông Khê, Xá Đan Phượng Quầy thuốc Đức Dương0835 213 666