Có 3 cách để mua Maxxhair tại Mê Linh:

1. Xã Đại Thịnh

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Khu 6 Xóm Hội KEY Quầy thuốc Đại Thịnh0988 195 135

2. Xã Thạch Đà

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Đội 8 Thôn 2 KEY Quầy thuốc Lê Thị Mai0982 864 160
Thạch Đà Nhà thuốc Ngọc Hà

3. Thị trấn Quang Minh

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Tổ 1 TT Quang Minh⭐ Quầy thuốc Thăng Long II0977 427 823
Tổ 7 TT Quang Minh KEY Quầy thuốc Liên Quý0932 291 882

4. Xã Mê Linh

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Xóm Chợ⭐ KEY Quầy thuốc Chợ Hạ0386 331 869

5. Xã Tiền Phong

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Trung Hậu⭐ Quầy thuốc Quang Hưng0962 234 633

6. Xã Tráng Việt

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Tráng Việt Quầy thuốc Hằng0976 194 132