Có 3 cách để mua Maxxhair tại Phú Thọ:

Kéo xuống để xem nhà thuốc có Maxxhair. In đậm chắc chắn còn hàng.

1. TP Việt Trì

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Âu Cơ đường Âu Cơ NT Trường Giang 1 0981388968
đường Âu Cơ NT Việt Mông Cổ 01656063815
BV Tỉnh cổng Bệnh Viện Tỉnh NT Thu Anh 0982695099
Cổng Bệnh Viện Tỉnh NT Cao An 0979836202
Châu Phong Châu Phong NT Lê Lợi 0979807206
đường Châu Phong NT An Nhiên 0973531136
đường Châu Phong NT 68 0945090333
chợ Minh Phương Chợ Minh Phương – Việt Trì NT Nam Việt 0983385131
chợ Trung Tâm chợ Trung Tâm Quầy thuốc số 17 0988167288
Dữu Lâu Dữu Lâu QT số 10 0975151133
Gia Cẩm chợ Gia Cẩm-Gia Cẩm  NT Thanh Huy 090986410171
chợ Gia Cẩm-Gia Cẩm NT Dũng  Phúc 0974651916
chợ Gia Cẩm-Gia Cẩm NT Lan Nghị 01698210898
chợ Gia Cẩm-Gia Cẩm NT Khải Hưng 0973123533
64 Gia Cẩm NT Lợi Dân 0915924161
Khu 17. Gia Cẩm  NT Hồng Vinh 0975211683
Hùng Vương 84-ĐL Hùng Vương NT Phúc Đạt 0915310339
ĐL Hùng Vương NT Fushico 01665265383
ĐL Hùng Vương-Gia Cẩm NT Ngọc Lâm 0979144383
Lê Quý Đôn đường Lê Quý Đôn NT An Phát 01658653388
Minh Nông Minh Nông – Việt Trì QT Bến Tre 0979226116
Nguyễn Tất Thành 382Nguyễn Tất Thành-Trưng Vương QT Phương Đông 0981371393
đường Nguyễn Tất Thành NT Minh Chi 0976929479
Nông Trang 20 A. Chợ Nông Trang – Nông Trang QT Nga Linh 01635630716
Chợ Nông Trang QT SỐ 43 0978397996
Chợ Nông Trang NT Số 06 0974851867
Đường vũ Duệ –  Nông  Trang NT Dũng Hằng 0972338086
Tổ 7 -Nông Trang – Việt Trì NT Xuân Thịnh 0962381283
Quang Trung 169 Quang Trung – Nông Trang NT Gia Phú 0989986048
181. Quang Trung. Nông Trang NT Thanh Thúy 06963172403
Tân Dân Trần Phú-Tân Dân NT Tuấn Thanh 0917293858
Phố Hàn Thuyên- Tân Dân NT Đức thiện 0962647246
Trần Nguyên Hãn SN 106-Trần Nguyên Hãn QT Số 25 0975667113
đường Trần Nguyên Hãn NT Trường Giang 2 0981388968
đường Trần Nguyên Hãn NT Chúc Quỳnh 01258294282
Thanh Miếu Thanh Miếu  QT 24-Thành Hồng 0988344688
184-Thanh Miếu NT Phương Cường 02106258999
Vân Phú Khu 1 – Vân Phú QT Nguyệt Châu 0977630442
KCN Vân Phú – Vân Phú QT Bích Hằng 0903491186
Khu 1 – Vân Phú NT THọ Xuân 0934884896
Cổng Đền Hùng – Vân Phú NT Thái Huyền 01687300883,
Vân Cơ Dốc Vân Cơ – Vân Cơ NT Tây Á 01664566730
SN 2775 Dốc Vân Cơ – Vân Cơ QT Số 04 0986998280
Việt Lâm phường Tiên Cát(dốc Việt Lâm) NT Bích Trình 01698343763
Trần Phú đường Trần Phú NT Tuấn Hùng 0986605668
Đường Trần Phú NT Tùng Hằng 0913362331

 

2. Phù Ninh

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Đương Nam Đương Nam – Phong Châu QT Khánh Linh 0975662754
Phú Lộc Chợ Phú Lộc QT Số 16 0977180288
Khu 5 Phú Lộc – Phù Ninh QT Số 45 0968992999
Khu 5 – Phú Lộc QT Số 05 0977417156
Phong Châu TT Phong Châu – Phù Ninh NT Diệu Ngân 0946585232
171 – Phong Châu – Phù Ninh QT CND Phù Ninh 0912009143
Chợ Phong Châu – Phù Ninh QT Châu Sinh 0987957050

 

3. TX Phú Thọ

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Âu Cơ 29D – Âu Cơ – Phong Châu QT Phương Trường 0964992555
Chợ Mè Chợ Mè NT Mai Lanh 0986047170
Chợ Mè QT Mai Hải 01699142027
Phú Bình 34 Tổ 10 – Phú Bình – Phong Châu NT 338 0913367472
Phú Hộ Khu Mậu Dịch Z4 – Phú Hộ QT Cô Phú 0973876948
Đầu Đường 35 – Phú Hộ – TX Phú Thọ QT Chị Dung 0984452066
Chợ Z 121 Phú Hộ – TX Phú Thọ QT Nghiễm Phú 0973876948

 

4. Thanh Ba

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Cổng viện Thanh Ba Cổng Viện Thanh Ba – Thanh Ba QT Số 06 01635587062
Đồng Xuân Ngã 3 Đồng Xuân – Thanh Ba QT Sô 102 0963263097
Đồng Xuân – Thanh Ba QT Sô 89 0983593875
Khu 4 Khu 4 – TT Thanh Ba QT Phương Liên 0943034014
Khu 4 – TT Thanh Ba – Thanh Ba QT Số 01 0976753220
Khu 10 Khu 10 – TT Thanh Ba  – Thanh Ba QT Số 32 0987541441

 

5. Đoan Hùng

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Cổng viện Đoan Hùng Cổng Viện Đoan Hùng – TT Đoan Hùng QT Cô Tích 0983200608
TT Đoan Hùng Số 13 – TT Đoan Hùng QT CND Đoan Hùng 0914386556
Số 13 – TT Đoan Hùng QT CND Đoan Hùng 0978958639
SN 13. TT Đoan Hùng QT CND Đoan Hùng 0978958639
Đối  Diện Công An  Huyện Đoan Hùng QT Bảo Linh 2 0914386556
Tây Cốc Tây Cốc – Đoan Hùng QT Số 17 0988128751

 

6. Hạ Hòa

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Khu 8 Khu 8 – TT Hạ Hòa QT Ngọc Thiện 0912880469
Khu 8 – TT Hạ Hòa QT Ngọc Dần 0985655462
Hiền Lương Hiền Lương – Hạ Hòa QT Chị Yến 01687929037
Cổng trại giam Cổng Trại Giam Tân Lập – Vô Tranh QT Chị Hồng 0983171459
Vụ Cấu Vụ Cấu – Hạ Hòa QT Anh Tú 0989863603

 

7. Thanh Sơn

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Thanh Sơn TT Thanh Sơn NT Thân Bôn 01688585685
Chợ Vàng Chợ Vàng QT Số 16- Ngọc Oanh 0975209420
Chợ Vàng QT Canh Soạn 01687429075
Chợ Vàng QT Số 10- Lê Thị Quyên 01633554888
cổng chợ Vàng TT Thanh sơn QT Trang 0986380947
Hạ Sơn Hạ Sơn QT Số 21 0985124838
Hoàng Sơn Số 5 Phố Hoàng Sơn QT Số 4- Nguyễn Thị Thu 0917624469
ngã ba Nghĩa Trang ngã ba Nghĩa Trang(gần Viễn Thông A) QT Đỗ Thủy 01669663577

 

8. Thanh Thủy

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Tân Phương Khu 1-Tân Phương ĐL số 43-Thiều T Hằng Nga 0986288060
Hoàng Xá Khu22- Hoàng Xá QT Số 45 0975897132
Ngã Ba La Phù Ngã Ba La phù QT số 46 02103509258
Xuân Lộc chợ Xuân Lộc QT số 26 0973976381
Phượng Mao phượng Mao QT số 31-chị Thắm 01639961308
UB huyện cổng Ủy Ban huyện Thanh Thỷ NT Nhật Minh 01669436938
cây xăng Đào Xá cây xăng Đào Xá QT Sơn Nga 0972808761
Cổng BV La Phù cổng BV La Phù QT Nguyên Bảo 0983531871

 

9. Lâm Thao

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
TT Hùng Sơn TT Hùng Sơn QT Số 34-Hồng Thinh 0936028596
TT Hùng Sơn NT Hà Cường 0982786181
Chợ Cao Xá Chợ Cao Xá QT Số 20 0982729795
Chợ Bản Nguyên Khu2- Chợ Bản Nguyên QT Tâm Cẩn 01255134059
TT Lâm Thao TT Lâm Thao QT Số 37-Nguyễn T Thu 0989512879
Tứ Xã Tứ Xã QT số 31-chị Thu 0942800709
Tứ Xã QT Xuân Tài 0968689115

 

10. Cẩm Khê

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Phú Lạc Khu 2 Phú Lạc QT Số 22- Ái Liên 01657817775
Khu 2 Phú Lạc Kim Anh 01687792979
TT Sông Thao TT Sông Thao NT Bình Lân 02103834061
chợ quê Phùng Xá cổng chợ quê Phùng Xá QT Thanh Thanh 0968141792
ngã Ba Hiền Đa ngã Ba Hiền Đa (lối rẽ Văn Khúc) QT số 49 0983135415
 Điêu Lương khu 6 Điêu Lương QT Mai Long 0965566586
Cao Tốc Sai Nga  gần Cao Tốc Sai Nga QT Phú Phượng 01637445945

 

11. Yên Lập

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Thị Trấn Yên Lập TT Yên Lập NT Hoan Anh 0963699730
TT Yên Lập QT Dũng Tình 01632087946
TT Yên Lập QT18  sao Đỏ 01678594152

 

12. Tân Sơn

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Tân Sơn Cổng UB xã Minh Đài Tân Sơn QT số 05-Trung Cường 09772777051
Cổng BV Tân Sơn QT Anh Luận 0966925672

 

13. Tam Nông

Tên đường Địa chỉ  Tên Nhà thuốc Số điện thoại
Hưng Hóa Khu 6 Hưng Hóa QT Minh Châu  0973643113
Tứ Mỹ Chợ Tứ Mỹ (cổng UB tứ Mỹ) QT Thắng Yến 0974841783

 

Nếu bạn không tìm được điểm bán thuận tiện, hãy gọi hotline (miễn cước) 18001506 để được hướng dẫn nhé.

Cách 2 Đặt hàng online  TẠI ĐÂY

Cách 3  Đặt mua qua điện thoại:

Gọi vào số 0936 185 995 để được tư vấn, đặt hàng. Cước phí được tính như sau:

  • Nội thành Hà Nội: Giao hàng miễn phí trong ngày