Có 3 cách để mua Maxxhair tại Phú Xuyên

1. Thị trấn Phú Minh

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Thị trấn Phú Minh⭐ Key Nhà thuốc GPP số 26024 3350 7894

2. Thị trấn Phú Xuyên

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Chợ Lim Quầy thuốc Tân Dược024 3385 7432

3. Xã Hồng Thái

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Duyên Trang Quầy thuốc Tư Nhân0383 826 866

4. Xã Hoàng Long

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Đồng Vàng Key Nhà thuốc Lê Vân0333 337 690

5. Xã Phúc Tiến

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Cổ Chế Nhà thuốc Thành Vinh0974 563 863

6. Xã Đại Xuyên

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Cầu Giẽ KEY Quầy thuốc Số 12 Chị Vân0342 110 767

7. Xã Minh Tân

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Chợ Bái,Minh Tân Quầy Thuốc Số 170398 944 364