Có 3 cách để mua Maxxhair tại Thạch Thất:

1. Xã Tiến Xuân

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Xóm Chùa⭐ Quầy thuốc Ngọc Hoa0978 239 114

2. Thị trấn Liên Quan

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Kim Quan, TT Liên Quan⭐ Nhà thuốc Quang Hồng (KEY)0913 322 120

3. Xã Đại Đồng

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Thồn Hà Chùa, Chợ Đại Đồng⭐ Nhà thuốc Phúc Thành024 3206 9999

4. Xã Bình Yên

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Quốc Lộ 21, Hòa Lạc⭐ Quầy thuốc Tuấn Anh024 3368 6475

5. Xã Chàng Sơn

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Thôn 3, Chàng Sơn⭐ Quầy thuốc Tư Nhân0972 900 692

6. Xã Phùng Xá

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Làng Bùng, xã Phùng Xá Quầy thuốc Số 410976 978 619