Giảm hư tổn mái tóc

Các thói quen xấu làm hư tổn mái tóc

Chăm sóc tóc không đúng cách không những không làm cho tóc bạn đẹp lên mà còn làm cho mái tóc bạn kết thân hơn với độ hư tổn. Từ bỏ các thói quen xấu

Cách nhận biết mái tóc hư tổn

Có rất nhiều những cách khác nhau để nhận biết mái tóc bạn có thực sự hư tổn hay không? Cùng làm bài test nhỏ dưới đây để biết rõ hơn về tình trạng hư