Tóc ép

Tác hại của việc ép tóc

Có thế nói ép tóc là một xu hướng làm đẹp phổ biến của giới trẻ hiện nay. Tuy chưa có bằng chứng nào nói rằng thuốc ép tóc, nhuộm tóc có khả năng gây